Informacja

Adres strony logowania musi mieć następujący format: https://finanse.vulcan.net.pl/identyfikator
gdzie element "identyfikator" jest unikalnym ciągiem znaków wykorzystywanym przez placówki w konkretnym mieście/gminie/powiecie


        

Identyfikator żądania: 638448927027876320

Wersja aplikacji: FENIKS 23.7.4.36835

VULCAN